Per què necessito un Canal Denúncia?

Tot i que la legislació actual obliga a disposar d’un canal denúncia a tota persona jurídica que tingui més de 50 col·laboradors, qualsevol institució pot disposar d’aquesta eina de comunicació de comportaments poc ètics, irregularitats o fins i tot de presumptes delictes. Tenir-la proporciona transparència i reflecteix una cultura corporativa preocupada per evitar situacions que menyscabin els drets, tant dels nostres col·laboradors com de les persones que formen part del nostre entorn, ja siguin clients, usuaris o proveïdors.

El teu Canal Denúncia a mida

A partir de la nostra experiència de compliment normatiu (Compliance) a diferents sectors d’activitat, hem desenvolupat una solució diferencial de creació i gestió d’un Canal Denúncia, totalment adaptable a la vostra institució, i que disposa de totes les possibilitats d’accés (online, telefònic , postal i presencial) per part duna persona informant, amb les màximes garanties de confidencialitat i anonimat si així ho ha requerit.

Podràs despreocupar-te de la gestió diària del Canal Denúncia, que serà realitzada pels nostres experts en prevenció i investigació d’infraccions administratives o penals.

Els Nostres Agents Regionals

Descarrega’t PDF informatiu del Canal Denúncia

Cistella de la compra